Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Falo

Bằng việc sử dụng Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật và không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng Falo (như được định nghĩa dưới đây) hoặc Dịch vụ này.

Bằng việc sử dụng ứng dụng Falo hoặc website falo.vn (gọi tắt là “Ứng dụng Falo”) được cung cấp bởi Công ty, bạn (là người dùng) theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng bạn sẽ chịu sự ràng buộc của Chính sách bảo mật, và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Chính sách bảo mật này được công bố tại từng thời điểm trên website Chính sách bảo mật và/hoặc thông qua ứng dụng Falo.

Mục đích, phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin thu thập bao gồm họ tên, điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, thư điện tử, địa chỉ, nghề nghiệp, tài khoản ngân hàng… của khách hàng và thông tin người thân (họ tên, số điện thoại, mối quan hệ với người thân) của khách hàng. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng người thân có thông tin được khách hàng cung cấp cho chúng tôi đã đồng ý việc sử dụng, xử lý, lưu trữ và/hoặc tiết lộ thông tin của họ theo quy định của Chính Sách Bảo Mật này và tất cả luật áp dụng.

Các thông tin này được thu thập nhằm mục đích cung cấp thông tin cần thiết khách hàng trên hệ thống kết nối và thực hiện các hoạt động liên quan đến đơn vay.

Nếu khách hàng lựa chọn không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi yêu cầu đối với khách hàng, hoặc nếu khách hàng rút lại sự đồng ý của khách hàng, vào bất kỳ thời điểm trong quá trình khách hàng sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, đối với việc thu thập, xử lý, và/hoặc lưu trữ bất kỳ Thông Tin Cá Nhân, như được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đề nghị của khách hàng đối với, hoặc tiếp tục sử dụng, bất kỳ Dịch Vụ của chúng tôi.

Thông tin được thu thập chỉ sử dụng trong phạm vi liên hệ để xử lý yêu cầu giao dịch của khách hàng, thông báo và cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác liên quan đến quá trình giao dịch với khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của khách hàng để:

  • Hỗ trợ khách hàng sử dụng Dịch Vụ của Website và/hoặc truy cập đăng ký tài khoản trên Website của khách hàng nếu có.
  • Xác minh danh tính của khách hàng và thông tin liên hệ.
  • Cung ứng Dịch Vụ của chúng tôi.
  • Xử lý giao dịch và gửi thông báo về giao dịch của khách hàng.
  • Liên hệ khách hàng và cập nhật cho khách hàng về thực hiện Dịch Vụ của chúng tôi.
  • Trao đổi thông tin với khách hàng và xử lý yêu cầu của khách hàng.
  • Đề nghị khảo sát, cung cấp khuyến mại và truyền thông tiếp thị.
  • Nâng cấp nội dung và thiết kế của Website, nâng cấp Dịch Vụ của chúng tôi.
  • Hỗ trợ khách hàng.
  • Thực thi quyền pháp lý của công ty để bảo vệ lợi ích của công ty.
Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân của khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của người sử dụng là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi không tiết lộ, chia sẻ Thông Tin Cá Nhân cho bên thứ ba không liên quan mà không có sự đồng ý rõ ràng của khách hàng. Ngoài ra chúng tôi thực hiện tất cả thủ tục hợp lý và nỗ lực để bảo đảm tất cả Thông Tin Cá Nhân nhận được được bảo mật và an toàn, cho dù trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Chúng tôi bảo mật Thông Tin Cá Nhân của khách hàng bằng nhiều biện pháp an ninh kỹ thuật và hành chính để giảm thiểu rủi ro mất, sử dụng sai, tiếp cận không được phép, tiết lộ hoặc điều chỉnh. Chúng tôi có thể sử dụng hoặc điều chỉnh tùy theo thời điểm các biện pháp an ninh, và khi công nghệ mới có sẵn, tùy công nghệ phù hợp. Tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của khách hàng được quy định trong Chính Sách Bảo Mật thông tin này được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này vào bất kỳ thời điểm nào bằng việc tải lên Website phiên bản sửa đổi. Chúng tôi khuyên khách hàng xem kỹ Chính Sách Bảo Mật này định kỳ để có thông tin mới nhất. Thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực kể từ ngày tải lên Website. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Bảo Mật này và cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ tải các thay đổi này lên trên Website và sẽ nỗ lực cao nhất để thông báo cho khách hàng bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, khách hàng chấp thuận và đồng ý các điều khoản được cập nhật của Chính Sách Bảo Mật này.

Công ty cổ phần Falo
Giấy phép kinh doanh: 0108934012 được cấp
bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

© 2020 Falo

Thông tin liên hệ

số 14-16 Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh,
Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Điều khoản và chính sách

Điều khoản sử dụng

Chính sách bảo mật